MZ logoЗаповед №РД-01-354/22.06.2020 г. на министъра на здревопазването, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки.