УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във kurbanвръзка с променящата се епидемиологична обстановка и трайната тенденция за увеличаване броя на заразените с коронавирус в страната, ви уведомяваме, че Летният празник на град Пирдоп тази година няма да се проведе по традиционния начин.

По преценка на общинското ръководство, събирането на множество хора на едно място носи твърде голям риск от разпространяване на заразата, затова се взе решение съборът да бъде отменен. На 20 юли, когато почитаме Свети пророк Илия – покровител на нашия град, общинската администрация ще организира раздаване на курбан на няколко пункта в града, при спазване на всички противоепидемични мерки.

Местата и часовият диапазон за раздаване на курбана ще бъдат съобщени допълнително, чрез средствата за масова информация, сайта на Община Пирдоп и социалните мрежи.