MZ logoЗаповед №РД-01-489/31.08.2020 г. на министъра на здравеопазването, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01.09.2020 г. до 30.09.2020 г.