Най-мащабното статистическо изследване – преброяването на населението и жилищния фонд, ще се проведе от 22 януари до 15 февруари 2021 г., въз основа на данните от което се създават публичните политики за десетилетие напред.

Prebroqvane 2021 450рхНа 15.09.2020 г. Община Пирдоп стартира процедура по набиране на преброители и контрольори за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г.

Кандидатите трябва да са пълнолетни лица. Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти.

Документи ще се приемат до 30.10.2020 г. в сградата на Община Пирдоп, Център за административно обслужване на гражданите, всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч.

Контакт за допълнителна информация: 0885 43 45 24 – Николина Божкова, председател на ОПК-Пирдоп

Документи за кандидатстване:

Заявление по образец

Автобиография по образец

Информация за обработка на лични данни и Съгласие за обработване на лични данни