sirena testНа 01.10.2020 г. от 11:00 ч. ще се проведе тренировка на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението, в т.ч. Локалната автоматизирана система за оповестяване (ЛАСО) на Аурубис България АД.

По време на тренировката ще бъдат излъчени предварително записани аварийни сигнали и съобщения на живо.