О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4 от Наредбата за условията и реда
за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
(Наредба за ОВОС, ДВ,бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Община Пирдоп, гр. Пирдоп, Софийска област, пл. „Тодор
Влайков“ №2 Телефон:07181/5242, Факс:07181/5701, e-mail:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

„Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в
землището на гр. Пирдоп с ЕКАТТЕ 56407, Община Пирдоп”

Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС е достъпна в сградата
на Община Пирдоп, ет.2 стая №5

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр.
София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Приложение: Уведомление за инвестиционно предложение