Заповед №8121з-1122/09.10.2020 г. на министъра на вътрешните работи, относно утвърждаване образец на бланка на фиш за налагане на глоба за административни нарушения по Закона за движение по пътищата, установени в момента на извършването им, и за които не е предвидено наказание лишаване от право да управлява моторно превозво средство или отнемане на контролни точки.

Образец на бланка на фиш