MZ logoВъв връзка с нарастващата заболеваемост в страната и отчитаните негативни тенденции по отношение разпространението на COVID-19 на областно и на национално ниво, Министерство на здравеопазването изготви примерни мерки, които биха могли да се предприемат в зависимост от спецификата на съответния регион (свали файл).