По инициатива на общинския съветник Станислав Готев, Община Пирдоп организира обществено обсъждане относно:

ОБОСОБЯВАНЕ НА ЗОНИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КЛЕТКИ ЗА РАЗХОДКА НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ.

Мероприятието ще се проведе на 11.11.2020 г. от 17.30 ч. в Ритуалната зала на Община Пирдоп,
при строго спазване на всички въведени противоепидемични мерки.