MZ logo

Заповед № РД-01-655/.13.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, с която се въвеждат временни противоепидемични мерки, считано от 14.11.2020 г. до 30.11.2020 г.