На 26.11.2020 г. от 17.30 ч. в Ритуалната зала на Община Пирдоп ще се проведе редовно заседание на Общински съвет - Пирдоп.

Дневен ред

Материали за заседание на ОбС-Пирдоп - 26.11.2020 г.