Към днешна дата – 27.11.2020 г., броят на регистрираните с коронавирус лица в община Пирдоп е 40. От тях 5 са хоспитализирани, а останалите са насочени за домашно лечение. С потвърден положителен тест е и кметът Ангел Геров. Той е под домашна карантина, в добро общо състояние.

В Общината са предприети всички необходими мерки – извършена е основна дезинфекция на помещенията, включително ежедневно се извършва почасова дезинфекция в сградата. Служителите работят на ротационен принцип, като не се допуска присъствието на повече от един служител в стая. Предприети са действия за организирано тестване на администрацията.

Работата с граждани продължава при спазване на всички въведени противоепидемични мерки, като се обслужват не повече от двама човека едновременно, с цел избягване струпването на много хора на едно място. В сградата е задължително носенето на предпазни маски и спазването на физическа дистанция от 1,5 м.

Община Пирдоп призовава гражданите за стриктно спазване на противоепидемичните мерки.