BT Pirdop

  1. КАСИЕР
  2. ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ
  3. ОБЩ РАБОТНИК
  4. ЧИСТАЧ
  5. ИНЖЕНЕР „МИННО ПЛАНИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ” - ПОДЗЕМЕН
  6. ПОДЗЕМЕН ОПЕРАТОР ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ

 За информация: Бюро по труда - гр. Пирдоп, ет. 2, стая №1, тел: 07181 / 87-12