СЪОБЩЕНИЕ

Ръководството на Общинската организация на инвалидите в гр. Пирдоп съобщава на своите членове от гр. Пирдоп и с. Душанци, че ще се раздават хранителни продукти, дарени от „Елаците Мед“ АД.

Продуктите ще се раздават в Клуба на инвалида в град Пирдоп на 18, 21 и 22 декември 2020 г. от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч.