На 27.01.2021 г. в гр. Златица ще бъде открито изпълнението на значим екологичен проект за региона - чрез Официална церемония „Откриване на обект“ и Заключителна пресконференция.

Община Златица, в партньорство с общините Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч успешно и в срок изпълни проект „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на община Златица за общините Златица, Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Целта на проект №BG16M1OP002-2.006-0003-C01 е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране, и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци.

Стойността на проекта е 8 879 238,54 лв., от които ЕФРР-5 623 751,65 лв., национално съфинансиране - 992 426,76 лв. и собствен принос - 803 557,39 лв.

Attachments:
Download this file (PRESSAOBSHTENIE_Predi-ZAKLIUCHITELNA-Preskonfer_Zlatica.pdf)Прессъобщение[Прессъобщение]271 kB