Инвестиционно предложение за "Строителство на 4 броя магазини за хранителни и промишлени бързооборотни складове, със съответните складови площи, като търговски център, магазин за железария, автомивка, кафе и трафопост" в поземлен имот с идентификатор 56407.138.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на община Пирдоп (свали файл)