MZ logo

Заповед РД-01-171/ 10.03.2021 г. на Директора на РЗИ-Софийска област, с която се въвеждат временни противоепидемични мерки, считано от 12.03.2021 г. до 26.03.2021 г.