БЮДЖЕТ 2023 г.


РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
Първоначален план за периода 2023 г. (свали файл)