Председател на ОбС-Пирдоп
Васил Кафеджиев - чл.35, т.1

Кмет на кметство Душанци
Златка Кънева - чл.35, т.1

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Анна Нейкова-Райкова - чл.35, т.1

Антоанета Мечкарова - чл.35, т.1

Десислава Толинова - чл.35, т.1

Евгени Додов - чл.35, т.1

Емил Николов - чл.35, т.1

Иван Джонгов - чл.35, т.1

Илиян Николов - чл.35, т.1

Мария Бръмбева - чл.35, т.1,  т.3

Марияна Николова-Върбанова - чл.35, т.1

Ненко Ненчев - чл.35, т.1

Райна Алдева - чл.35, т.1

Силвия Георгиева - чл.35, т.1

Станислав Готев - чл.35, т.1