Кмет на община Пирдоп
Ангел Геров - чл.35, ал.1, т. 2 - подава към ЦК

Кмет на кметство Душанци
Златка Кънева - чл.35, ал.1, т.2

АДМИНИСТРАЦИЯ

Мария Шентова - чл.35, ал.1, т. 2 - подава към ЦК

Иван Щаплев - чл.35, ал.1, т. 2 - подава към ЦК

Мариана Стоянова - чл.35, ал.1, т.2

Гл. арх. Петър Ковачев - чл.35, ал.1, т. 2 - подава към ЦК

Станимир Бучков - чл.35, ал.1, т.2

Райна Биволарова - чл.35, ал.1, т.2

Анка Павлова - чл.35, ал.1, т.2

Арина Тодорова - чл.35, ал.1, т.2

Мариана Бръмбева - чл.35, ал.1, т.2

Стефка Иванова - чл.35, ал.1, т.2

Мария Миндилова - чл.35, ал.1, т.2

Снежана Теодорова - чл.35, ал.1, т.2

Петър Шопов - чл.35, ал.1, т.2

Полина Бахчеванова - чл.35, ал.1, т.2

Цеца Мечкарска - чл.35, ал.1, т.2

Мая Стефанова - чл.35, ал.1, т.2

Йорданка Минчева - чл.35, ал.1, т.2

Елена Смиленова - чл.35, ал.1, т.2

Райна Тошева - чл.35, ал.1, т.2

Нина Николова - чл.35, ал.1, т.2

Камелия Иванова - чл.35, ал.1, т.2

Евгения Мутафчиева - чл.35, ал.1, т.2

Нели Додова - чл.35, ал.1, т.2

Катерина Илиева - чл.35, ал.1, т.2

Иванка Георгиева - чл.35, ал.1, т.2

Нели Самарджиева - чл.35, ал.1, т.2

Цветомира Балъкова - чл.35, ал.1, т.2

Дамяна Алипиева - чл.35, ал.1, т.2

Ненка Калканджиева - чл.35, ал.1, т.2

Елена Пушкарова - чл.35, ал.1, т.2

РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Мария Минчева - чл.35, ал.1, т.2

Пламен Стоянов - чл.35, ал.1, т.2

* Личните данни са заличени на основание чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

ПРИЛОЖЕНИЯ

Attachments:
Download this file (Registar_podadeni_deklaracii_2022.pdf)REGISTAR_PODADENI_DEKLARACII[РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35 АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО В ОБЩИНА ПИРДОП за 2022 година]179 kB
Download this file (Spisak_nepodali_v_srok_deklaracii_2022.pdf)SPISAK_NEPODADENI_V_SROK[СПИСЪК НА ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА, НЕПОДАЛИ В СРОК ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 ПРЕЗ 2022 Г. В ОБЩИНА ПИРДОП, ]72 kB
Download this file (Vatreshni-Pravila_ZPKONPI.pdf)Vatreshni_pravila[Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за уснавовяване на конфликт на интереси в Община Пирдоп]6144 kB