Кмет на община Пирдоп
Ангел Геров - чл.35, ал.1, т. 2 - подава към ЦК

Кмет на кметство Душанци
Златка Кънева - чл.35, ал.1, т.2

АДМИНИСТРАЦИЯ

Мария Шентова - чл.35, ал.1, т. 2 - подава към ЦК

Иван Щаплев - чл.35, ал.1, т. 2 - подава към ЦК

Николина Божкова - чл.35, ал.1, т.2, т.4

Гл. арх. Петър Ковачев - чл.35, ал.1, т. 2 - подава към ЦК

Надя Мутафова - чл.35, ал.1, т.2

Станимир Бучков - чл.35, ал.1, т.2

Райна Биволарова - чл.35, ал.1, т.2

Анка Павлова - чл.35, ал.1, т.2

Арина Тодорова - чл.35, ал.1, т.2

Мариана Бръмбева - чл.35, ал.1, т.2

Мария Миндилова - чл.35, ал.1, т.2

Снежана Теодорова - чл.35, ал.1, т.2

Ненка Гинчева - чл.35, ал.1, т.2

Петър Шопов - чл.35, ал.1, т.2

Полина Бахчеванова - чл.35, ал.1, т.2

Цеца Мечкарска - чл.35, ал.1, т.2

Мая Стефанова - чл.35, ал.1, т.2

Йорданка Минчева - чл.35, ал.1, т.2

Елена Смиленова - чл.35, ал.1, т.2

Райна Тошева - чл.35, ал.1, т.2

Нина Николова - чл.35, ал.1, т.2

Мариана Стоянова - чл.35, ал.1, т.2

Камелия Иванова - чл.35, ал.1, т.2

Евгения Мутафчиева - чл.35, ал.1, т.2

Катерина Илиева - чл.35, ал.1, т.2

Иванка Георгиева - чл.35, ал.1, т.2

Нели Самарджиева - чл.35, ал.1, т.2

Дамяна Алипиева - чл.35, ал.1, т.2

Ненка Калканджиева - чл.35, ал.1, т.2

Елена Пушкарова - чл.35, ал.1, т.2

РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Николина Драгнева - чл.35, ал.1, т.2

Мария Минчева - чл.35, ал.1, т.2

Пламен Стоянов - чл.35, ал.1, т.2

  • Личните данни са заличени на основание чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

ПРИЛОЖЕНИЯ

Attachments:
Download this file (Register_KPKONPI_2020.pdf)register_podadeni_declaratsii[Регистър на декларациите по чл.35, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество в Община Пирдоп]126 kB
Download this file (Spisak_podali-v-srok-KPKONPI_2020.pdf)spisak_podali-v-srok_2020[Списък на служителите от Общинска администрация - Пирдоп, които са подали в срок декларации по чл.35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество]81 kB
Download this file (Vatreshni-Pravila_ZPKONPI.pdf)vatreshni_pravila[Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за уснавовяване на конфликт на интереси в Община Пирдоп]6144 kB