Списък на пасища, мери и ливади, за индивидуално ползване за стопанската 2022-2023 година за землищата на гр. Пирдоп и с. Душанци (свали файл)