Списък на пасища, мери и ливади, за индивидуално ползване за стопанската 2024-2025 година за землищата на гр. Пирдоп и с. Душанци (свали файл)


Списък на пасища, мери и ливади, за индивидуално ползване за стопанската 2023-2024 година за землището с. Душанци (свали файл)


Списък на пасища, мери и ливади, за индивидуално ползване за стопанската 2022-2023 година за землищата на гр. Пирдоп и с. Душанци (свали файл)


 Пасища, мери и ливади за индивидуално ползване за стопанската 2020-2021 г.