Публикувано на 30.04.2024 г.

Протокол от 29.04.2024 г. от заседание на комисия, назначена със Заповед №189/04.04.2024 г. на Кмета на община Пирдоп, със задача: Разпределяне на свободните пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, землища Пирдоп и Душанци (свали файл)


Публикувано на 02.05.2023 г.

Протокол от 28.04.2023 г. от заседание на комисия, назначена със Заповед №208/05.04.2023 г. на Кмета на община Пирдоп, със задача: Разпределяне на свободните пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, землище Душанци (свали файл)


Публикувано на 23.03.2023 г.

Протокол от 23.02.2023 г. от заседание на комисия, назначена със Заповед №62/03.02.2023 г. на Кмета на Община Пирдоп, със задача: Да извърши проверка на всички сключени договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд от Община Пирдоп (свали файл)


Публикувано на 13.04.2022 г.

Протокол от 13.04.2022 г. от заседание на комисия, назначена със Заповед №231/06.04.2022 г. на Кмета на община Пирдоп, със задача: Разпределяне на свободните пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, землище Душанци (свали файл)


Публикувано на 12.04.2022 г.

Протокол от 12.04.2022 г. от заседание на комисия, назначена със Заповед №163/05.04.2022 г. на Кмета на община Пирдоп, със задача: Разпределяне на свободните пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, землища Пирдоп и Душанци (свали файл)