Публикувано на 13.04.2022 г.

Протокол от 13.04.2022 г. от заседание на комисия, назначена със Заповед №231/06.04.2022 г. на Кмета на община Пирдоп, със задача: Разпределяне на свободните пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, землище Душанци (свали файл)


Публикувано на 12.04.2022 г.

Протокол от 12.04.2022 г. от заседание на комисия, назначена със Заповед №163/05.04.2022 г. на Кмета на община Пирдоп, със задача: Разпределяне на свободните пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, землища Пирдоп и Душанци (свали файл)