Заповед № ПО-09-317/26.01.2024 г., относно отдаване под наем на имоти - полски пътища, публична общинска собственост в землището на гр. Пирдоп и в землището на с. Душанци за стопанската 2023-2024 година


Заповед № 118/27.02.2024 г., относно предоставяне за ползване на земеделски земи по чл.37в от ЗСПЗЗ.


Заповед №33/19.01.2023 г., относно предоставяне за ползване на земеделски земи по чл.37в от ЗСПЗЗ.


Заповед № ПО-09-155/13.01.2023 г., относно отдаване под наем на имоти - полски пътища, публична общинска собственост в землището на гр. Пирдоп и в землището на с. Душанци за стопанската 2022-2023 година


Заповед №ПО-096144 и Заповед №ПО-096149 / 04.11.2022 г. - определя комисия за землищата на с. Душанци и гр. Пирдоп


Заповед №324 / 23.06.2022 г. - определя кандидатите, спечелили процедура за отдаване под наем на поземлени имоти - частна общинска собственост