Заповед №ПО-096144 и Заповед №ПО-096149 / 04.11.2022 г. - определя комисия за землищата на с. Душанци и гр. Пирдоп


Заповед №324 / 23.06.2022 г. - определя кандидатите, спечелили процедура за отдаване под наем на поземлени имоти - частна общинска собственост