21.06.2018г/ 11:30ч.

Информация за приключил договор за обществена поръчка


05.12.2017г / 16:00ч.
Информация за сключен договор за зимно поддържане и снегопочистване
(изтегли файл)
(изтегли файл)


16.11.2017г / 17:00ч.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ - РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА

ДОКУМЕНТИ


29.09.2017г/ 17:00ч.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 20, АЛ.2, Т.2 ОТ ЗОП - ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ:

„ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ ЗА ЗИМЕН СЕЗОН 2017-2018 ГОДИНА НА:1. РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТИЩА, ПРЕМИНАВАЩИ ПРЕЗ ГРАД ПИРДОП. 2. IV-ТОКЛАСНА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПИРДОП. 3. УЛИЧНА МРЕЖА НА ОБЩИНА ПИРДОП"

Документация и приложения

Обявление

Решение

Съобщение