ЗАПОВЕДИ

Заповед №185/29.03.2023 г. - относно определяне на време за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборния ден на 2 април 2023 г. за изборите за народни представители, за избиратели с трайни увреждания на територията на община Пирдоп, които не им позволяват да гласуват в изборното помещение. 

Заповед №157/21.03.2023 г. - относно създаване на организация за осигуряване на нормална обстановка при подготовката и провеждането на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Заповед №153/20.03.2023 г. - относно определяне на секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването.

Заповед №152/20.03.2023 г. - относно определяне на места за поставяне на агитационни материали за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Заповед №125/09.03.2023 г. - относно образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия за гласуване на избиратели с трайни увреждания на територията на община Пирдоп, които не им позволяват да гласуват в изборното помещение.

Заповед №64/07.02.2023 г. - относно определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. на територията на община Пирдоп.

Заповед №63/07.02.2023 г. - относно образуване на избирателни секции за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. на територията на община Пирдоп и утвърждаване на тяхната номерация, обхват и адрес, съгласно Приложението, което е неразделна част от настоящата заповед.


СЪОБЩЕНИЯ И ОБЯВИ

10.03.2023 г. - Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на ПСИК на територията на Община Пирдоп във връзка с произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (свали файл)

17.02.2023 г. - Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК и ПСИК на територията на Община Пирдоп във връзка с произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (свали файл)


  ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл.39, ал.1 ИК)

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 42, ал. 1 ИК)

СПРАВКИ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

Справки в избирателните списъци може да направите в сайта на Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството на адрес: http://www.grao.bg/elections/

Активна е възможността за проверка на избирателна секция чрез SMS, стационарен и мобилен телефон:

Чрез SMS: Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Yettel и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон: Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.


 РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ НА ЦИК