Zlatka Kaneva www

ЗЛАТКА ПАВЛОВА КЪНЕВА
КМЕТ НА КМЕТСТВО ДУШАНЦИ

Родена на 22.12.1975 год. в гр. Хасково. Семейна, с три деца.
Образование: Специалност „Българска филология” и придобита бакалавърска степен
за учител по Български език и литература.
Има записана магистратура по „Трудова и организационна психология” в СУ „Св. Климент Охридски”.
Сертифициран медиатор по търговска и семейна медиация.
Поет и общественик.