Дата на публикуване: 24.07.2023 г.


Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността "Секретар на община" (свали файл)

Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността "Секретар на община" (свали файл)