Културен и празничен календар на община Пирдоп

КУЛТУРЕН И ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ПИРДОП ‘2018