kmet

АНГЕЛ ПЕНЧОВ ГЕРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПИРДОП

Роден на 02.08.1972 г. в гр.Пирдоп. Семеен, с две деца.
Образование: Магистър по икономика, специалност „Маркетинг и мениджмънт“, УНСС.
1997 г. - 2015 г. - Управлява и развива собствен бизнес в областта на строителството
и търговия с петролни продукти.
Мандат 2011-2015 г. - общински съветник в Общински съвет - Пирдоп

2015-2019 г. - Кмет на община Пирдоп, първи мандат.
2019-2023 г. - Кмет на община Пирдоп, втори мандат.
10.11.2023 г. - Кмет на община Пирдоп, трети мандат.