ДОКЛАД ЗА ПРОВЕДЕНО ПРОУЧВАНЕ ОТНОСНО ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ОБСЪЖДАНЕ НАГЛАСИТЕ НА НОВИ ПОДХОДИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ И ЗАСИЛВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ТЕЗИ ПРОЦЕСИ (свали файл)


 

Proekt gr obshtestvo