Извършване на довършителни строителни работи - полагане на подови настилки в ДГ "Пека и Карло Чоконяни", ведно със сгради "Невена Генчева" и "Снежанка", гр. Пирдоп  Отвори
 Категория Дата АОП
 Процедури по чл. 20, ал. 3 Четвъртък, 15 Ноември 2018 17:00

Извършване на дейности по зимно поддържане и снегопочистване за зимен сезон 2018-2019 г. на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Пирдоп и на уличната мрежа на община Пирдоп  Отвори
 Категория Дата АОП
 Процедури по чл. 20, ал. 2 Вторник, 09 Октомври 2018 17:30

Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ, ДПЛСН и ДСП - 2018/2019 г.  Отвори
 Категория Дата АОП
 Процедури по чл. 20, ал. 2 Сряда, 29 Август 2018 18:30

Доставка на сметосъбиращ камион  Отвори
 Категория Дата АОП
 Процедури по чл. 20, ал. 3 Вторник, 21 Август 2018 12:20

Доставка на оборудване за Социално предприятие   Отвори
 Категория Дата АОП
 Процедури по чл. 20, ал. 3 Сряда, 08 Август 2018 18:00

Модернизиране на кухненско оборудване  Отвори
 Категория Дата АОП
 Процедури по чл. 20, ал. 3 Вторник, 26 Юни 2018 19:30

Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа  Отвори
 Категория Дата АОП
 Процедури по чл. 20, ал. 3 Сряда, 09 Май 2018 19:30

Ремонт на общинска образователна инфраструктура  Отвори
 Категория Дата АОП
 Процедури по чл. 20, ал. 2 Сряда, 21 Март 2018 12:00

Извършване на дейности по зимно поддържане и снегопочистване за зимен сезон 2017-2018 година  Отвори
 Категория Дата АОП
 Процедури по чл. 20, ал. 2 Петък, 29 Септември 2017 20:00

763838 - "Доставка на горива (Автомобилен бензин А95 и Дизелово гориво Б6)  Отвори
 Категория Дата АОП
 Процедури по чл. 20, ал. 2 Сряда, 21 Декември 2016 17:00