9057590 - Извършване на дейности по зимно поддържане и снегопочистване за зимен сезон 2016-2017 година  Отвори
 Категория Дата АОП
 Процедури по чл. 20, ал. 3 Вторник, 18 Октомври 2016 19:10

9057910-Извършване на дейности по зимно поддържане  Отвори
 Категория Дата АОП
 Процедури по чл. 20, ал. 3 Вторник, 18 Октомври 2016 19:10

9058343 - Предоставяне на Консултантски услуги за подготовка и окомплектоване на проектното предложение за кандидатстване на Община Пирдоп по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M10P002-5.002   Отвори
 Категория Дата АОП
 Процедури по чл. 20, ал. 3 Четвъртък, 11 Август 2016 18:51

9054836 - Избор на изпълнител за предоставяне на пакет консултантски услуги за реализацията на проект с работно заглавие „Ремонт на общинска образователна инфраструктура - ОДЗ "П. и К. Чоконяни", ведно с филиали "Невена Генчева" и "Снежанка" гр. Пирдоп  Отвори
 Категория Дата АОП
 Процедури по чл. 20, ал. 3 Петък, 29 Юли 2016 19:58

742600 - Предоставянето на консултантски услуги, свързани с подготовката и реализирането на Проект „Рехабилитация на улици в гр. Пирдоп“ по Програмата за развитие на селските региони 2014-2020 г.  Отвори
 Категория Дата АОП
 Процедури по чл. 20, ал. 2 Петък, 29 Юли 2016 19:54

742597 - Предоставяне на консултантски услуги по проект „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Пирдоп"  Отвори
 Категория Дата АОП
 Процедури по чл. 20, ал. 2 Петък, 29 Юли 2016 19:50

742591 - Изготвяне на инвестиционни проекти, във фаза технически проект за обекти на територията на Община Пирдоп във връзка с кандидатстване по подмярка 7.2.  Отвори
 Категория Дата АОП
 Процедури по чл. 20, ал. 1 Петък, 29 Юли 2016 19:41

9054668 - Избор на изпълнител за предоставяне на пакет консултантски услуги за реализацията на проект с работно заглавие „Ремонт на общинска образователна инфраструктура - ОДЗ "Пека и Карло Чоконяни", филиал "Невена Генчева" и филиал "Снежанка" гр. Пирдоп  Отвори
 Категория Дата АОП
 Процедури по чл. 20, ал. 3 Четвъртък, 28 Юли 2016 18:35

9054667 - Избор на изпълнител за проектиране и упражняване на авторски надзор за внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОДЗ „Пека и Карло Чоконяни“, ул.”Пека и Карло Чоконяни” №6  Отвори
 Категория Дата АОП
 Процедури по чл. 20, ал. 3 Четвъртък, 28 Юли 2016 14:03

Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединени детски заведения, Дом за възрастни със сетивни нарушения и Домашен социален патронаж - Пирдоп  Отвори
 Категория Дата АОП
 Регистър на договорите Вторник, 10 Май 2016 03:00