Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини, Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения и Домашен социален патронаж - Пирдоп  Отвори
 Категория Дата АОП
 Процедури по чл. 20, ал. 2 Петък, 25 Октомври 2019 16:35

Извършване на дейности по зимно поддържане и снегопочистване за зимен сезон 2019-2020 година на IV-токласна пътна мрежа на територията на община Пирдоп и на улична мрежа на община Пирдоп  Отвори
 Категория Дата АОП
 Процедури по чл. 20, ал. 2 Четвъртък, 10 Октомври 2019 12:00

Рехабилитация на уличната мрежа на територията на град Пирдоп, община Пирдоп  Отвори
 Категория Дата АОП
 Процедури по чл. 20, ал. 2 Вторник, 30 Юли 2019 14:00

Извършване на дейности по зимно поддържане и снегопочистване за зимен сезон 2018-2019 г. на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Пирдоп и на уличната мрежа на община Пирдоп  Отвори
 Категория Дата АОП
 Процедури по чл. 20, ал. 2 Вторник, 09 Октомври 2018 17:30

Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ, ДПЛСН и ДСП - 2018/2019 г.  Отвори
 Категория Дата АОП
 Процедури по чл. 20, ал. 2 Сряда, 29 Август 2018 18:30

Ремонт на общинска образователна инфраструктура  Отвори
 Категория Дата АОП
 Процедури по чл. 20, ал. 2 Сряда, 21 Март 2018 12:00

Извършване на дейности по зимно поддържане и снегопочистване за зимен сезон 2017-2018 година  Отвори
 Категория Дата АОП
 Процедури по чл. 20, ал. 2 Петък, 29 Септември 2017 20:00

763838 - "Доставка на горива (Автомобилен бензин А95 и Дизелово гориво Б6)  Отвори
 Категория Дата АОП
 Процедури по чл. 20, ал. 2 Сряда, 21 Декември 2016 17:00

742600 - Предоставянето на консултантски услуги, свързани с подготовката и реализирането на Проект „Рехабилитация на улици в гр. Пирдоп“ по Програмата за развитие на селските региони 2014-2020 г.  Отвори
 Категория Дата АОП
 Процедури по чл. 20, ал. 2 Петък, 29 Юли 2016 19:54

742597 - Предоставяне на консултантски услуги по проект „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Пирдоп"  Отвори
 Категория Дата АОП
 Процедури по чл. 20, ал. 2 Петък, 29 Юли 2016 19:50