СЪОБЩЕНИЕ

От 05.03.2020 г. Община Пирдоп стартира прием на заявления-декларации за включване на потребители в Националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда” - за целеви групи, както следва:

• с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ;
• на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България, са лица които:
- са навършили 65 годишна възраст към момента на подаване на заявлението за включване в Програмата;
- живеят сами и/или нямат близки и роднини, които им оказват подкрепа;
- са в невъзможност за самообслужване и не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер /пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигена на дома/.

Лицата, които имат нужда от грижи, желаещи да се включат в Програмата или техен законен представител, могат да подават Заявление-декларация за включване в Програмата по образец всеки работен ден от 8.00 часа до 17:00 часа в „Центъра за услуги и информация на граждани“ в Общинска администрация Пирдоп, адрес: гр. Пирдоп, пл. „Тодор Влайков“ №2, ет.1.

По подадените заявления ще бъдат направени проверки и индивидуални оценки на потребностите от персонални грижи от Агенция за социално подпомагане и ще бъдат одобрени лицата за участие в програмата.

За повече информация на телефон: 07181/5242.

Attachments:
Download this file (Zaqvlenie_potrebitel.docx)Zaqvlenie[Заявление-декларация за потребител]24 kB