Публични покани

Решение №250 / 30.06.2014 г. - Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект 23/321/01490.  

Покана

 

Документация

Решение за избор на изпълнител

Договор № 46/25.07.2016 г.

Извършено плащане към изпълнителя по фактура № 0000000012 на 18.06.2015 г. в размер на 18 500 лв.

Извършено плащане към изпълнителя по фактура № 0000000082 на 13.10.2015 г. в размер на 18 500 лв.

Извършено плащане на ДДС към изпълнителя към фактура № 0000000012 на 16.10.2015 г. в разме на 3 700 лв.

Извършено плащане на ДДС към изпълнителя към фактура № 0000000082 на 26.02.2016 г. в разме на 3 700 лв.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Решение № 249 / 30.06.2014 г.  - Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проект 23/321/01490 до изплащане на помощта

 

Покана

 

Документация

Решение за избор на изпълнител

Договор №45/23.07.2014

Анекс 1

Анекс 2

Анекс 3

Анекс 4

Извършено плащане към изпълнителя по фактура № 129 на 22.06.2015 г. в размер на 10 129.06 лв.

Извършено плащане към изпълнителя по фактура № 158 на 13.10.2015 г. в размер на 10 129.06 лв.

Извършено плащане на ДДС към изпълнителя към фактура № 129 на 16.10.2015 г. в рамер на 2 025.81 лв. 

Извършено плащане на ДДС към изпълнителя към фактура № 158 на 26.02.2016 г. в рамер на 2 025.81 лв. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед № 602 / 29.11.2013 г. - ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ ЗА ЗИМЕН ПЕРИОД 2013/2014 ГОД. НА:
1. РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТИЩА, ПРЕМИНАВАЩИ ПРЕЗ ГР. ПИРДОП.  
2. ІV-ТОКЛАСНА  ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПИРДОП
3. УЛИЧНА МРЕЖА НА ОБЩИНА ПИРДОП 

Покана

Указания

Приложения 1, 2 и 3 към Указанията за участие

Методика за оценка

Образец № 1

Образец № 2

Образец № 3

Образец № 4

Образец № 5

Образец № 6

Образец № 7

Образец № 8

Образец № 9

Образец № 10

Образец № 11

Образец № 12

Образец № 13

Образец № 14

Образец № 15

Образец № 16

Образец № 17

Образец № 18
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед № 473 / 09.09.2013 г. - „Извършване на специализиран превоз на ученици под и над 16 години на територията на Община Пирдоп (с. Душанци), на Община Чавдар и на Община Антон през учебната 2013-2014 година”

Покана

 

Документация

 

Приложение № 1

 

Приложение № 2

 

Приложение № 3

 

Приложение № 4

 

Приложение № 5

 

Приложение № 6

 

Приложение № 7---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед № 471 / 05.09.2013 г. - „Изготвяне на инвестиционен проект - техническа фаза за обект“ –  „Изграждане на зона за спорт и отдих, с колоездачна пътека”, в УПИ V за парк и спортни съоръжения, кв. 4, гр.Пирдоп,общ.Пирдоп, обл.Софийска" и за обект „Изграждане на Музей на открито”, в УПИ V за парк и спортни съоръжения, кв. 4, гр.Пирдоп,обш.Пирдоп, обл.Софийска"

Покана

Техническо задание

Образци

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.09.2013 г. - Заповед № 469 / 05.09.2013 г. - За прекратяване

04.09.2013 г. - Заповед № 467 / 04.09.2013 г. - „Изготвяне на инвестиционен проект - техническа фаза за обект“ –  „Изграждане на зона за спорт и отдих, с колоездачна пътека”, в УПИ V за парк и спортни съоръжения, кв. 4, гр.Пирдоп,общ.Пирдоп, обл.Софийска", „Изграждане на Музей на открито”, в УПИ V за парк и спортни съоръжения, кв. 4, гр.Пирдоп,обш.Пирдоп, обл.Софийска" и за обект „Изграждане на велоалея по път SFO2453/1-6 – Пирдоп – туристически комплекс Борова гора.“

Покана

 

Техническо задание

 

Образци


---------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.08.2013 г. - Заповед № 438 / 22.08.2013 г. - „Логистика и организационни дейности (което включва Консумативи, Наем и Организация по Провеждане на кръгла маса и Провеждане на обучение във Варна, Кетъринг за стартираща и заключителна конференции, Организация на пътуване и транспорт за посещение в Испания и за обучение във Варна)”

Покана

 

Документация

 

Техническо задание

 

Методика за оценка

 

Образец №1

 

Образец №2

 

Образец №3

 

Образец №4

 

Образец №5

 

Образец №6

 

Образец №7

 

Образец №8

 

Образец №9

 

Образец №10

 

Образец №11


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

07.08.2013 г. - Заповед № 402 / 07.08.2013 г. -Провеждане на обучения на служителите от общинската администрация на община Пирдоп


Покана

Документация

Техническо задание

Методика за оценка

Образец № 1

Образец № 2

Образец № 3

Образец № 4

Образец № 5

Образец № 6

Образец № 7

Образец № 8

Образец № 9

Образец № 10

Образец № 11

Образец № 12

Образец № 13

Образец № 14

Образец № 15

Образец № 16

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.07.2013 г. - Заповед № 362 / 18.07.2013 г. - Разработване на изследвне за иновативните практики, прилагани от социалните предприятия в областта на социалното включване по примера на Община Монестерио, Испания"

Провеждане на обучения на служителите от общинската администрация на община Пирдоп

Покана

Документация

Техническо задание

Методика за оценка

Образец № 1

Образец № 2

Образец № 3

Образец № 4

Образец № 5

Образец № 6

Образец № 7

Образец № 8

Образец № 9

Образец № 10

Образец № 11

Образец № 12

Образец № 13

Образец № 14

Образец № 15

Образец № 16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.07.2013 г. - Заповед № 362 / 18.07.2013 г. - Разработване на изследвне за иновативните практики, прилагани от социалните предприятия в областта на социалното включване по примера на Община Монестерио, Испания"

Заповед № 362 / 18.07.2013 г. - Разработване на изследвне за иновативните практики, прилагани от социалните предприятия в областта на социалното включване по примера на Община Монестерио, Испания"


Покана

Документация

Техническо задание


Методика за оценяване

 

Образец № 1

 

Образец № 2

 

Образец № 3

 

Образец № 4

 

Образец № 5

 

Образец № 6

 

Образец № 7

 

Образец № 8

 

Образец № 9

 

Образец № 10

 

Образец № 11


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.07.2013 г. - Заповед № 357 / 17,07,2013 г. - За прекратяване на публияна поакана с предмет: "Разработване на изследвне за иновативните практики, прилагани от социалните предприятия в областта на социалното включване по примера на Община Монестерио, Испания"


08.07.2013 г. - Заповед № 341 / 08.07.2013 г. - "Разработване на изследвне за иновативните практики, прилагани от социалните предприятия в областта на социалното включване по примера на Община Монестерио, Испания"