Loading...

Folder 2021

Toggle Заглавие
pdf Заповед №№ 540/08.11.2021 г. относно създаване на организация за осигуряване на нормална обстановка в общината по време на предизборната кампания, в изборния ден и до окончателното обявяване на резултатите от изборите ( pdf, 63 KB )
pdf Заповед №523/29.10.2021 г. относно услуги, свързани със съхраняване, събиране и транспортиране на битовите отпадъци ( pdf, 128 KB )
pdf Заповед №502-1/22.10.2021 г. относно определяне на местата за поставяне на агитационни материали на територията на община Пирдоп по време на предизборната кампания в изборите за президент и вицепрезидент на Република България и за Народно събрание, насроч ( pdf, 115 KB )
pdf Заповед №495/18.10.2021 г. относно относно образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия за гласуване на избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборното помещение. ( pdf, 76 KB )
pdf Заповед №446/21.09.2021 г., относно определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. ( pdf, 60 KB )
pdf Заповед №445/21.09.2021 г., относно образуване на избирателни секции за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. ( pdf, 475 KB )
pdf Заповед №423/02.09.2021 г. - в изпълнение на Решение на Областния оперативен щаб на Софийска област за преустановяване на всички масови мероприятия в периода 01.09.2021 г. - 30.09.2021 г. ( pdf, 41 KB )
pdf Заповед №153/06.04.2021 г. относно определяне на пожароопасен сезон в горските територии на община Пирдоп, считано от 01.04.2021 г. до 30.11.2021 г. ( pdf, 209 KB )
pdf Заповед №158/01.04.2021 г. относно създаване на организация за осигуряване на нормална обстановка в Общината по време на предизборната кампания, в изборния ден и до окончателното обявяване на резултатите от изборите. ( pdf, 344 KB )
pdf Заповед №147/29.03.2021 г. относно образуване на секция за гласуване на избиратели с установена COVID-19 инфекция, в COVID отделенията на МБАЛ-Пирдоп ( pdf, 268 KB )
pdf Заповед №126/15.03.2021 г. относно определяне на секции за гласуване на хора с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението. ( pdf, 334 KB )
pdf Заповедед №119/08.03.2021 г., във връзка със Заповед №РД-01-132/26.02.2021 г. на министъра на здравеопазването ( pdf, 56 KB )
pdf Заповед №93/19.02.2021 г., относно определяне на места за поставяне на агитационни материали за изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г. ( pdf, 82 KB )
pdf Заповед №90/17.02.2021 г., относно определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г. на територията на община Пирдоп. ( pdf, 75 KB )
pdf Заповед №85/10.02.2021 г., относно образуване на избирателни секции за изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г., на територията на община Пирдоп и утвърждаване на тяхната номерация, обхват и адрес, съгласно Приложението, к ( pdf, 571 KB )
pdf Заповед №61/01.02.2021 г. - относно: Отдаване под наем на имоти - полски пътища, ПОС, в землището на гр. Пирдоп ( pdf, 228 KB )
pdf Заповед №471/10.09.2020 г. - относно: Учредяване право на преминаване за изграждане на нова техническа инфраструктура, външно електрозахранване за "Магазин за хранителни и промишлени стоки" тип "Супермаркет"" ( pdf, 199 KB )