2019-04-25  new

Кметът Ангел Геров честити патронния...

Кметът Ангел Геров честити патронния празник на Пирдопската гимназия Кметът на община Пирдоп Ангел Геров поздрави...

2019-04-23  

В очакване на Великден ...

Ученици от Пирдоп помогнаха с украсата за Великден По инициатива на Община Пирдоп, ученици от НУ...

2019-04-23  

Програма на Влайкови дни 2019...

ВЛАЙКОВИ ДНИ 2019 ПРОГРАМА 2019-04-23 ...

2019-04-25  new

Свободни работни места в БТ...

ЗАЕДНО УСПЯВАМЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В БЮРО ПО ТРУДА - ГР. ПИРДОП,АКТУАЛНИ КЪМ 24.04.2019 г. ...

2019-04-24  

Съобщение от ВиК ...

СЪОБЩЕНИЕ В и К- Пирдоп, съобщава на всички заинтересовани лица, живущи южно от околовръстен път /кв. Рошава...

2019-04-22  

Планирани прекъсвания на електрозахранването ...

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 22 - 25...

 
 
 

ПОКАНА 

На основание  чл.23,ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет - Пирдоп на извънредно  заседание, което ще се проведе на 18.04.2019 г. от 17.30 ч. в заседателната зала на ОбА-Пирдоп   при следния

                                 

    Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

  1Докладна записка относно: Приемане на извършените технически корекции по „Регионална програма за управление на отпадъците на Регионално сдружение „Средногорие Еко“ за 2016 - 2020 г.“

                                                 Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

 
Материали за извънредно заседание
 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ПИРДОП:            

                                                                                   /инж.М. Шентова/