2019-02-20  

Ден на памет, посветен на...

Ден на памет, посветен на Апостола на свободата На 19 февруари 2019 г. в Пирдоп се състоя...

2019-02-19  

Информация по чл.21 от Регламент...

Информация      по чл.21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от...

2019-02-11  

Празничен календар февруари - март...

ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ПИРДОП 13 февруари - 23 март 2019 г. 2019-02-11 ...

2019-02-22  new

Редовно заседание на ОбС-Пирдоп ...

ПОКАНА На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам ОбС-Пирдоп на редовно заседание, което ще се проведе на...

2019-02-21  

Заповед №91/20.02.2019 г. - Забранява...

Заповед №91/20.02.2019 г. Относно: Забранява се пашата на селскостопански животни през 2019 г. по подотдели и...

2019-02-21  

Съобщение за публично обявяване ...

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обектсъгласно чл.62а, ал.1...

 
 
 

ЗАЕДНО УСПЯВАМЕ

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В БЮРО ПО ТРУДА 
ГР. ПИРДОП

 1. КАМЕРИЕРКИ, СЕРВИТЬОРИ, БАРМАНИ, ГОТВАЧИ
 2. ОБЩ РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО МОНТАЖНИК
 3. ЛАБОРАНТ
 4. РЪКОВОДИТЕЛ МЕТРОЛОГИЯ И КОНТРОЛ
 5. СПЕЦИАЛИСТ ДОСТАВКИ
 6. ИНЖЕНЕР ПРОЦЕСА
 7. РЪКОВОДИТЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО
 8. ПРОДАВАЧ
 9. ТЕХНИК ПОДДРЪЖКА
 10. ОБЩ РАБОТНИК ПОДЗЕМЕН
 11. ЮРИСКОНСУЛТ ПРОУЧВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
 12. ГОТВАЧ
 13. РАБОТНИК КУХНЯ
За информация: Бюро по труда гр. Пирдоп, 
2-ри етаж, стая №1, тел: 0718187-12
2018-06-28