2019-02-20  

Ден на памет, посветен на...

Ден на памет, посветен на Апостола на свободата На 19 февруари 2019 г. в Пирдоп се състоя...

2019-02-19  

Информация по чл.21 от Регламент...

Информация      по чл.21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от...

2019-02-11  

Празничен календар февруари - март...

ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ПИРДОП 13 февруари - 23 март 2019 г. 2019-02-11 ...

2019-02-22  new

Редовно заседание на ОбС-Пирдоп ...

ПОКАНА На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам ОбС-Пирдоп на редовно заседание, което ще се проведе на...

2019-02-21  

Заповед №91/20.02.2019 г. - Забранява...

Заповед №91/20.02.2019 г. Относно: Забранява се пашата на селскостопански животни през 2019 г. по подотдели и...

2019-02-21  

Съобщение за публично обявяване ...

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обектсъгласно чл.62а, ал.1...

 
 
 

ЗАЕДНО УСПЯВАМЕ

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В БЮРО ПО ТРУДА 
ГР. ПИРДОП


 1. РАБОТНИК КУХНЯ
 2. ОБЩ РАБОТНИК
 3. ГОТВАЧ
 4. БАРМАН
 5. ТЕХНИК ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
 6. ШОФЬОР
 7. КАМЕРИЕРКА
 8. СЕРВИТЬОР
 9. УЧИТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
 10. УЧИТЕЛ АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА
 11. УЧИТЕЛ ТЕХНИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ
 12. ИНСТРУКТОР КАТ .В И ТКТ
 13. РАБОТНИК ГОРСКО СТОПАНСТВО
 14. РАБОТНИК РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА ПОДВИЖНИ ЖП СЪСТАВ
 15. РЕЗАЧ НА МЕТАЛИ
 16. СЕРВИЗЕН ТЕХНИК
 17. УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА
 18. УЧИТЕЛ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ
 19. УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
 20. ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК

За информация: Бюро по труда гр. Пирдоп,
2-ри етаж, стая №1, тел: 0718187-12

2018-08-29