2019-03-12  

Покана: Спортен празник на Пирдоп...

ПОКАНА ДА ПОСРЕЩНЕМ ЗАЕДНО ПРОЛЕТТА! 2019-03-12 ...

2019-03-11  

Сирница в Пирдоп ...

Сирница в Пирдоп Страшни кукери и сирнишки огън изгониха злото и лошотията от Пирдоп На...

2019-03-07  

Кметът посрещна участници в програмата...

Кметът посрещна участници в програмата „Еразъм+" В Община Пирдоп гостуваха ученици от България, Македония и Румъния,...

2019-03-18  new

Кампания за събиране на масови...

ОБЩИНА ПИРДОП СЪВМЕСТНО С ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА МАСОВО  РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ, С КОИТО ИМА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ     СЪОБЩЕНИЕ  Уведомяваме всички...

2019-03-15  

Съобщение от МВР ...

Съобщение от МВР Министерството на вътрешните работи, Дирекция "Комуникационни и информационни системи", съобщава, че на 01.04.2019...

2019-03-12  

Технически прегледи на земеделска и...

ОБЯВА На 20.03.2019 г. от 09.30 до 12.00 ч. на Автогара - гр. Пирдоп ще се...

 
 
 

ОБЩИНА  ПИРДОП

На основание чл.115, ал2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

ОБЯВЯВА:

Открит обществен достъп до документи по чл.112, ал.3, т.1-3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл.116ж, ал.4 от ЗООС за  разрешаване изграждането и експлоатацията/ експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал:

Аурубис България АД

гр. Пирдоп, общ. Пирдоп и гр. Златица, общ. Златица, Софийска област

с оператор: „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ" АД, гр.Пирдоп

с предмет на дейност: производство на анодна мед и катодна мед.

Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на актуализирания доклад за безопасност е изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по околна среда.

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 1 (един) месец, всеки работен ден в периода от 27.10.2018г. до 27.11.2018г. (включително) в сградата на общината на пл."Тодор Влайков", етаж 2, стая №5, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч., на интернет страницата на община Пирдоп - http://www.pirdop.bg/

Обявата е публикувана във вестник „Камбана".

Писмени становища, коментари и предложения по доклада за безопасност се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на общината.

Лице за контакти: Елена Смиленова - ст. експерт - Еколог;

тел. 07181 / 52 42, вът.29 ; 0877/153075;  obshtina_pirdop05@abv.bg


Линк към доклада в страницата на Изпълнителна агенция по околна среда:

http://eea.government.bg/bg/obyavi/notices-pgapz


2018-10-26