2019-05-23  

„Послание от детството“ - концерт...

„Послание от детството" 45 години ДГ „Пека и Карло Чоконяни" Снимка: в-к "Камбана" В рамките на „Влайкови...

2019-05-21  

Душанските състави се изявиха във...

Душанските състави се изявиха във „Влайкови дни" Като част от културните празници „Влайкови дни 2019", вечерта...

2019-05-21  

Представяне на книгата „Достоевски....

Представяне на книгата „Достоевски. Шекспир. Приключения зад сцената" в Пирдоп На 20 май във виртуалния...

2019-05-23  

Столична община обявява конкурс за...

ОБЯВА Столична община обявява конкурс за избор на експерт „Комуникация и информация" на Областен информационен център София-град...

2019-05-23  

Столична община обявява конкурс за...

ОБЯВА Столична община обявява конкурс за избор на експерт „Информационно обслужване и услуги" на Областен информационен център София-град...

2019-05-23  

Столична община обявява конкурс за...

ОБЯВА Столична община обявява конкурс за избор на експерт „Логистика и информация" на Областен информационен център София-град...

 
 
 

ОБЩИНА  ПИРДОП

На основание чл.115, ал2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

ОБЯВЯВА:

Открит обществен достъп до документи по чл.112, ал.3, т.1-3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл.116ж, ал.4 от ЗООС за  разрешаване изграждането и експлоатацията/ експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал:

Аурубис България АД

гр. Пирдоп, общ. Пирдоп и гр. Златица, общ. Златица, Софийска област

с оператор: „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ" АД, гр.Пирдоп

с предмет на дейност: производство на анодна мед и катодна мед.

Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на актуализирания доклад за безопасност е изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по околна среда.

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 1 (един) месец, всеки работен ден в периода от 27.10.2018г. до 27.11.2018г. (включително) в сградата на общината на пл."Тодор Влайков", етаж 2, стая №5, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч., на интернет страницата на община Пирдоп - http://www.pirdop.bg/

Обявата е публикувана във вестник „Камбана".

Писмени становища, коментари и предложения по доклада за безопасност се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на общината.

Лице за контакти: Елена Смиленова - ст. експерт - Еколог;

тел. 07181 / 52 42, вът.29 ; 0877/153075;  obshtina_pirdop05@abv.bg


Линк към доклада в страницата на Изпълнителна агенция по околна среда:

http://eea.government.bg/bg/obyavi/notices-pgapz


2018-10-26