2019-05-23  

„Послание от детството“ - концерт...

„Послание от детството" 45 години ДГ „Пека и Карло Чоконяни" Снимка: в-к "Камбана" В рамките на „Влайкови...

2019-05-21  

Душанските състави се изявиха във...

Душанските състави се изявиха във „Влайкови дни" Като част от културните празници „Влайкови дни 2019", вечерта...

2019-05-21  

Представяне на книгата „Достоевски....

Представяне на книгата „Достоевски. Шекспир. Приключения зад сцената" в Пирдоп На 20 май във виртуалния...

2019-05-23  

Столична община обявява конкурс за...

ОБЯВА Столична община обявява конкурс за избор на експерт „Комуникация и информация" на Областен информационен център София-град...

2019-05-23  

Столична община обявява конкурс за...

ОБЯВА Столична община обявява конкурс за избор на експерт „Информационно обслужване и услуги" на Областен информационен център София-град...

2019-05-23  

Столична община обявява конкурс за...

ОБЯВА Столична община обявява конкурс за избор на експерт „Логистика и информация" на Областен информационен център София-град...

 
 
 

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп.)


Цветан Велков

СЪОБЩАВА

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

Изграждане на „Едноетажна стопанска постройка за съхранение на инвентар и навес" в ПИ 56407.112.4, находящ се в землището на гр.Пирдоп.


Информация по чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е достъпна в сградата на Община Пирдоп, ет.2, стая №5

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр.София 1618,

бул."Цар Борис III"№136, ет.10, e-mail: riosv-sofia.org


Приложение:

1. Информация по чл.4, ал.3 от Наредбата за ОВОС


2018-11-16