2019-03-12  

Покана: Спортен празник на Пирдоп...

ПОКАНА ДА ПОСРЕЩНЕМ ЗАЕДНО ПРОЛЕТТА! 2019-03-12 ...

2019-03-11  

Сирница в Пирдоп ...

Сирница в Пирдоп Страшни кукери и сирнишки огън изгониха злото и лошотията от Пирдоп На...

2019-03-07  

Кметът посрещна участници в програмата...

Кметът посрещна участници в програмата „Еразъм+" В Община Пирдоп гостуваха ученици от България, Македония и Румъния,...

2019-03-18  new

Кампания за събиране на масови...

ОБЩИНА ПИРДОП СЪВМЕСТНО С ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА МАСОВО  РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ, С КОИТО ИМА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ     СЪОБЩЕНИЕ  Уведомяваме всички...

2019-03-15  

Съобщение от МВР ...

Съобщение от МВР Министерството на вътрешните работи, Дирекция "Комуникационни и информационни системи", съобщава, че на 01.04.2019...

2019-03-12  

Технически прегледи на земеделска и...

ОБЯВА На 20.03.2019 г. от 09.30 до 12.00 ч. на Автогара - гр. Пирдоп ще се...

 
 
 

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп.)


Цветан Велков

СЪОБЩАВА

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

Изграждане на „Едноетажна стопанска постройка за съхранение на инвентар и навес" в ПИ 56407.112.4, находящ се в землището на гр.Пирдоп.


Информация по чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е достъпна в сградата на Община Пирдоп, ет.2, стая №5

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр.София 1618,

бул."Цар Борис III"№136, ет.10, e-mail: riosv-sofia.org


Приложение:

1. Информация по чл.4, ал.3 от Наредбата за ОВОС


2018-11-16