2019-04-23  new

В очакване на Великден ...

Ученици от Пирдоп помогнаха с украсата за Великден По инициатива на Община Пирдоп, ученици от НУ...

2019-04-23  new

Програма на Влайкови дни 2019...

ВЛАЙКОВИ ДНИ 2019 ПРОГРАМА 2019-04-23 ...

2019-04-15  

Клубът на инвалида възобнови дейността...

Клубът на инвалида в Пирдоп възобнови дейността си Днес Дружеството на хората с увреждания в гр. Пирдоп отпразнува...

2019-04-22  

Планирани прекъсвания на електрозахранването ...

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 22 - 25...

2019-04-17  

ПОКАНА ...

П О К А Н А  На 18.04.2019 г. от 15.30 ч. в заседателната зала на...

2019-04-16  

Покана за заседание на ОбС-Пирдоп...

ПОКАНА На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам ОбС- Пирдоп на редовно заседание, което ще се проведе...

 
 
 

ЗАЕДНО УСПЯВАМЕ

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, АКТУАЛНИ КЪМ 30.01.2019 г.
В БЮРО ПО ТРУДА - ГР. ПИРДОП

 

 1. РАБОТНИК КУХНЯ
 2. РЕЦЕПЦИОНИСТ
 3. ЯГОДОБЕРАЧИ
 4. ПЕЩАР ТОПИЛНА ПЕЩ
 5. ОПЕРАТОР МЕТАЛУРГИЧНИ ПЕЩИ
 6. ОПЕРАТОР ПРЕРАБОТКА НА МЛЯКО
 7. МЕХАНОШЛОСЕР
 8. ТЕХНОЛОГ
 9. ОХРАНИТЕЛИ
 10. ЕЛЕКТРОМЕХАНИК
 11. ТЕХНИК - МЕХАНИК
 12. ИНЖЕНЕР КОНСТРУКТОР
 13. СЕРВИТЬОРИ
 14. МОНТЬОР РЕМОНТ НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ
 15. ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ

За информация: Бюро по труда гр. Пирдоп, 2-ри етаж, стая №1, тел: 0718187-12 

2019-01-30