2019-02-20  

Ден на памет, посветен на...

Ден на памет, посветен на Апостола на свободата На 19 февруари 2019 г. в Пирдоп се състоя...

2019-02-19  

Информация по чл.21 от Регламент...

Информация      по чл.21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от...

2019-02-11  

Празничен календар февруари - март...

ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ПИРДОП 13 февруари - 23 март 2019 г. 2019-02-11 ...

2019-02-22  new

Редовно заседание на ОбС-Пирдоп ...

ПОКАНА На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам ОбС-Пирдоп на редовно заседание, което ще се проведе на...

2019-02-21  

Заповед №91/20.02.2019 г. - Забранява...

Заповед №91/20.02.2019 г. Относно: Забранява се пашата на селскостопански животни през 2019 г. по подотдели и...

2019-02-21  

Съобщение за публично обявяване ...

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обектсъгласно чл.62а, ал.1...

 
 
 

ЗАЕДНО УСПЯВАМЕ

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, АКТУАЛНИ КЪМ 30.01.2019 г.
В БЮРО ПО ТРУДА - ГР. ПИРДОП

 

 1. РАБОТНИК КУХНЯ
 2. РЕЦЕПЦИОНИСТ
 3. ЯГОДОБЕРАЧИ
 4. ПЕЩАР ТОПИЛНА ПЕЩ
 5. ОПЕРАТОР МЕТАЛУРГИЧНИ ПЕЩИ
 6. ОПЕРАТОР ПРЕРАБОТКА НА МЛЯКО
 7. МЕХАНОШЛОСЕР
 8. ТЕХНОЛОГ
 9. ОХРАНИТЕЛИ
 10. ЕЛЕКТРОМЕХАНИК
 11. ТЕХНИК - МЕХАНИК
 12. ИНЖЕНЕР КОНСТРУКТОР
 13. СЕРВИТЬОРИ
 14. МОНТЬОР РЕМОНТ НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ
 15. ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ

За информация: Бюро по труда гр. Пирдоп, 2-ри етаж, стая №1, тел: 0718187-12 

2019-01-30