2019-04-15  

Клубът на инвалида възобнови дейността...

Клубът на инвалида в Пирдоп възобнови дейността си Днес Дружеството на хората с увреждания в гр. Пирдоп отпразнува...

2019-04-09  

Отбелязахме Международния ден на ромите...

Отбелязахме Международния ден на ромите Отбелязването на Международния ден на ромите води началото си от...

2019-04-08  

ОбА-Пирдоп закри Седмицата на гората...

ОбА-Пирдоп закри Седмицата на гората Стартира изграждането на зелен пояс около депото за ТБО ...

2019-04-17  

ПОКАНА ...

П О К А Н А  На 18.04.2019 г. от 15.30 ч. в заседателната зала на...

2019-04-16  

Покана за заседание на ОбС-Пирдоп...

ПОКАНА На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам ОбС- Пирдоп на редовно заседание, което ще се проведе...

2019-04-16  

СЪОБЩЕНИЕ ...

СЪОБЩЕНИЕ Община Пирдоп и поделението на В и К, съобщава на всички заинтересовани лица, живущи на ул....

 
 
 

СЪОБЩЕНИЕ

Дирекция „Инспекция по труда Софийска област" със седалище гр. София провежда информационна кампания във връзка с възможността за сключване на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа.

Заинтересованите работодатели и лица, търсещи работа, могат да получат допълнителна информация на тел.: 02 / 981 79 71 - ДИТ.

На 28.02.2019 г. от 10.00 ч. в Дирекция „Инспекция по труда Софийска област" ще се проведе среща на тема „Трудовият договор по чл.114а от Кодекса на труда - проблеми и възможности в икономическата дейност „Растениевъдство".

2019-02-19