2019-04-15  

Клубът на инвалида възобнови дейността...

Клубът на инвалида в Пирдоп възобнови дейността си Днес Дружеството на хората с увреждания в гр. Пирдоп отпразнува...

2019-04-09  

Отбелязахме Международния ден на ромите...

Отбелязахме Международния ден на ромите Отбелязването на Международния ден на ромите води началото си от...

2019-04-08  

ОбА-Пирдоп закри Седмицата на гората...

ОбА-Пирдоп закри Седмицата на гората Стартира изграждането на зелен пояс около депото за ТБО ...

2019-04-17  

ПОКАНА ...

П О К А Н А  На 18.04.2019 г. от 15.30 ч. в заседателната зала на...

2019-04-16  

Покана за заседание на ОбС-Пирдоп...

ПОКАНА На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам ОбС- Пирдоп на редовно заседание, което ще се проведе...

2019-04-16  

СЪОБЩЕНИЕ ...

СЪОБЩЕНИЕ Община Пирдоп и поделението на В и К, съобщава на всички заинтересовани лица, живущи на ул....

 
 
 

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка със започналото пролетно почистване на дворове и градини, и предстоящата резитба на овощни дървета, призоваваме стопаните да извозват растителните си отпадъци на строителното сметище, където има специално обособена за целта зона. За депонирането на зелени отпадъци не се дължи такса.

Припомняме, че е абсолютно забранено изхвърлянето на градински отпадъци, клони, храсти, окосена трева, шума и др. в контейнерите за битови отпадъци. Неспазващите забраната ще бъдат санкционирани съгласно наредбата за условията и реда за третиране на отпадъци в община Пирдоп.

2019-03-06