2019-08-15  

Мъжкият хор на Класическата гимназия...

Мъжкият хор на Класическата гимназия гостува в Пирдоп По повод храмовия празник на църквата „Свето Успение Богородично",...

2019-08-15  

Пирдопската църква отбеляза храмовия си...

200 години храм „Св. Успение Богородично" Пирдопската църква отбеляза храмовия си празник На 15 август...

2019-08-09  

Лятна киновечер - София филм...

ПОКАНА НОВАТА филмова ВЕЧЕР е на 31 АВГУСТ! ОЧАКВАМЕ ВИ! 31 август, 20:00 ч. - ШОКОВО СЪСТОЯНИЕ,...

2019-08-14  

Свободни работни места в БТ-Пирдоп...

ЗАЕДНО УСПЯВАМЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В БЮРО ПО ТРУДА - ГР. ПИРДОП,АКТУАЛНИ КЪМ 14.08.2019 г.   1....

2019-08-13  

Мерки за биологична безопасност, относно...

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ Мерки за биологична безопасност, относно фуражите и храненето на животните, във връзка с усложнената...

2019-08-12  

Създаване на масиви за ползване...

Областна дирекция "Земеделие" - София област Създаване на масиви за ползване на земеделски земиза стопанската 2019-2020...

 
 
 

ПОКАНА

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам ОбС- Пирдоп на редовно заседание, което ще се проведе на 22.04.2019 г. от 17.30 ч. в зала „Лектория" на НЧ „ Напредък" гр. Пирдоп  при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно: Доклад за осъществените читалищни дейности и отчет за изразходваните от бюджета средства на  НЧ "Напредък 1869" гр. Пирдоп за 2018г.

Докл.: Ангел Геров- Кмет на Община Пирдоп

2. Докладна записка относно: Доклад за осъществените читалищни дейности и отчет за изразходваните от бюджета средства на НЧ „Светлина-  1910" с. Душанци и  изразходваните средства през 2018 г.

Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

3. Докладна записка относно: Годишен отчет за дейността на "Медицински център I- Пирдоп ЕООД за 2018 г.

Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

4. Докладна записка относно: Годишен финансов отчет за дейността на „Многопрофилна болница за активно лечение-Пирдоп" АД  за 2018г.

Докл.: М. Шентова - Председател на ОбС - Пирдоп

5. Докладна записка относно: Избор на нов Съвет на директорите на "МБАЛ Пирдоп" АД 

Докл.: М. Шентова - Председател на ОбС - Пирдоп


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ПИРДОП:  /П/

                                                                                                         М. ШЕНТОВА

 

Заседанията на постоянните комисии към ОбС - Пирдоп ще бъдат проведени на 18.04.2019 г. от 16:00 ч. в заседателната зала на ОбА - Пирдоп, при следния дневен ред: (свали файл)

2019-04-16