2019-12-04  

Благотворителен базар на детските градини...

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОЛЕДЕН БАЗАРна детските градини в община Пирдоп 2019-12-04 ...

2019-12-03  

Ангел Геров поздрави хората с...

Кметът на Пирдоп Ангел Геров поздрави хората с увреждания по случай отбелязването на Международния им ден ...

2019-12-02  

Празничен календар 2019-2020 г. ...

ОБЩИНА ПИРДОПНЧ "НАПРЕДЪК 1869" ПРАЗНИЧЕН КАЛЕДНАР ДЕКЕМВРИ 2019 - ЯНУАРИ 2020 Заповядайте! 2019-12-02 ...

2019-12-06  new

Планирани прекъсвания на електрозахранването ...

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода  09 декември -...

2019-12-06  new

Покана за заседание на Временна...

ПОКАНА На 12.12.2019 г. от 16.30 ч. в заседателната зала на ОбА-Пирдоп ще се проведе заседание на...

2019-12-05  

Обява до заинтересованите лица и...

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (свали файл) ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост  На основание чл....

 
 
 

П О К А Н А 

На 18.04.2019 г. от 15.30 ч. в заседателната зала на ОбА - Пирдоп ще се проведе заседание на Постоянната комисия по Обществен ред, култура, младежта, спорт и туризъм при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

1. Избор на носител на наградата „ Даскал Тодор Пирдопски" за 2019 г. (свали файл)

Докл.: Д.Бикова - Председател на ПК ОРКМСТ


 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ОРКМСТ: /П/

                                                                          /Д.БИКОВА/ 


2019-04-17