2019-08-15  

Мъжкият хор на Класическата гимназия...

Мъжкият хор на Класическата гимназия гостува в Пирдоп По повод храмовия празник на църквата „Свето Успение Богородично",...

2019-08-15  

Пирдопската църква отбеляза храмовия си...

200 години храм „Св. Успение Богородично" Пирдопската църква отбеляза храмовия си празник На 15 август...

2019-08-09  

Лятна киновечер - София филм...

ПОКАНА НОВАТА филмова ВЕЧЕР е на 31 АВГУСТ! ОЧАКВАМЕ ВИ! 31 август, 20:00 ч. - ШОКОВО СЪСТОЯНИЕ,...

2019-08-14  

Свободни работни места в БТ-Пирдоп...

ЗАЕДНО УСПЯВАМЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В БЮРО ПО ТРУДА - ГР. ПИРДОП,АКТУАЛНИ КЪМ 14.08.2019 г.   1....

2019-08-13  

Мерки за биологична безопасност, относно...

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ Мерки за биологична безопасност, относно фуражите и храненето на животните, във връзка с усложнената...

2019-08-12  

Създаване на масиви за ползване...

Областна дирекция "Земеделие" - София област Създаване на масиви за ползване на земеделски земиза стопанската 2019-2020...

 
 
 

П О К А Н А 

На 18.04.2019 г. от 15.30 ч. в заседателната зала на ОбА - Пирдоп ще се проведе заседание на Постоянната комисия по Обществен ред, култура, младежта, спорт и туризъм при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

1. Избор на носител на наградата „ Даскал Тодор Пирдопски" за 2019 г. (свали файл)

Докл.: Д.Бикова - Председател на ПК ОРКМСТ


 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ОРКМСТ: /П/

                                                                          /Д.БИКОВА/ 


2019-04-17