2019-06-10  

Община Пирдоп с ежегодна акция...

Община Пирдоп с ежегодна акция по облагородяване на града В края на миналата седмица служителите от...

2019-06-03  

Тържествено честване Деня на Ботев...

Тържествено честване Деня на Ботев В навечерието на Деня на Ботев, с тържествено поклонение в двора...

2019-06-03  

Кметът Ангел Геров закри втория...

Кметът Ангел Геров закри втория сезон на първенството по мини-футбол „Лига Средногорие" Победител във второто...

2019-06-14  

Покана за редовно заседание на...

ПОКАНА На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет - Пирдоп на редовно заседание,...

2019-06-14  

Планирани прекъсвания на електрозахранването ...

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 17-21 юни 2019 г. ...

2019-06-13  

Свободни работни места в БТ...

ЗАЕДНО УСПЯВАМЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В БЮРО ПО ТРУДА - ГР. ПИРДОП,АКТУАЛНИ КЪМ 12.06.2019 г. ...

 
 
 

П О К А Н А 

На 18.04.2019 г. от 15.30 ч. в заседателната зала на ОбА - Пирдоп ще се проведе заседание на Постоянната комисия по Обществен ред, култура, младежта, спорт и туризъм при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

1. Избор на носител на наградата „ Даскал Тодор Пирдопски" за 2019 г. (свали файл)

Докл.: Д.Бикова - Председател на ПК ОРКМСТ


 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ОРКМСТ: /П/

                                                                          /Д.БИКОВА/ 


2019-04-17