2019-07-19  new

Поздравление за празника на Пирдоп...

Поздравление по повод празника на град Пирдоп   ЧЕСТИТ ДЕН НА ГРАД ПИРДОП!   УВАЖАЕМИ ПИРДОПЧАНИ, От името...

2019-07-19  new

Изкуството събра пирдопчани „под звездите“...

Изкуството събра пирдопчани „под звездите" в парк „Дружба" На 18 юли се проведе поредната инициатива, посветена...

2019-07-18  new

Кметът посрещна делегация от Егоревск...

Ангел Геров посрещна делегацията от Егоревск Дългогодишна е традицията по това време на годината да ни гостува...

2019-07-16  

Свободни работни места в БТ-Пирдоп...

ЗАЕДНО УСПЯВАМЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В БЮРО ПО ТРУДА - ГР. ПИРДОП,АКТУАЛНИ КЪМ 16.07.2019 г. 1....

2019-07-10  

Свободни работни места в БТ-Пирдоп...

ЗАЕДНО УСПЯВАМЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В БЮРО ПО ТРУДА - ГР. ПИРДОП,АКТУАЛНИ КЪМ 10.07.2019 г.   РАБОТНИК ...

2019-07-09  

Въздушно пръскане в землището на...

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ В ПЕРИОДА от 10.07.2019 г. от 05,00 ч. до 14.07.2019 г. до...

 
 
 

ПОКАНА 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам ОбС-Пирдоп на извънредно заседание, което ще се проведе на 09.05.2019 г. от 17.30 ч. в зала „Лектория" на НЧ „Напредък 1869", при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно: Избор на Съвет на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение - Пирдоп" АД.

Докл.: инж. М. Шентова - Председател на ОбС-Пирдоп


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ПИРДОП: (п)

(инж. М. Шентова)

 

 

На 09.05.2019 г. от 16.30 ч. в заседателната зала на ОбА-Пирдоп ще се проведе заседание на Постоянните комисии към ОбС- Пирдоп, при следния дневен ред: (свали файл).

2019-05-07