2019-10-11  

Децата в Пирдоп ще играят...

Децата в Пирдоп ще играят на нови катерушки Завърши монтирането на детски съоръжения в град Пирдоп....

2019-10-09  

Община Пирдоп приключи проекта за...

Община Пирдоп приключи проекта за ремонт на детските градини Днес официално беше открит филиал „Снежанка"...

2019-10-03  

Пожарът на депото за ТБО...

Пожарът на депото за ТБО е локализиран. Няма опасност за населението. Уважаеми съграждани, В началото на...

2019-10-10  

Свободни работни места в БТ-Пирдоп...

ЗАЕДНО УСПЯВАМЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В БЮРО ПО ТРУДА - ГР. ПИРДОП,АКТУАЛНИ КЪМ 09.10.2019 г. 1. ХИГИЕНИСТ ...

2019-10-07  

Съобщение за нарушено водоподаване ...

СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с планираната цялостна подмяна на канализационните тръби на ул. "Гео Милев" в...

2019-10-04  

...

СЪОБЩЕНИЕ УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Изпасването на трайните ливади и пасища е полезно, когато се прави правилно, след укрепването на...

 
 
 

ПОКАНА  

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет - Пирдоп на редовно заседание, което ще се проведе на 25.09.2019 г. от 17.30 ч. в зала „Лектория" на Народно читалище „Напредък 1869" гр. Пирдоп при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно: Кандидатстване на община Пирдоп с проектно предложение по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество" по финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021г., по първа покана за набиране на проектни предложения по резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура".

Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

2. Докладна записка относно: Отчет на председателя на Общински съвет - Пирдоп за работата на общинския съвет за периода 2015-2019 г.

Докл.: инж. М. Шентова - Председател на ОбС - Пирдоп

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ПИРДОП:
(М. ШЕНТОВА)

 

Заседанията на постоянните комисии към ОбС-Пирдоп ще се  проведат на 24.09.2019г. от 16.00 ч. в зала „Лектория" на Народно читалище „Напредък 1869" гр. Пирдоп при следния дневен ред: (свали файл)

2019-09-20