2019-02-20  new

Ден на памет, посветен на...

Ден на памет, посветен на Апостола на свободата На 19 февруари 2019 г. в Пирдоп се състоя...

2019-02-19  

Информация по чл.21 от Регламент...

Информация      по чл.21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от...

2019-02-11  

Празничен календар февруари - март...

ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ПИРДОП 13 февруари - 23 март 2019 г. 2019-02-11 ...

2019-02-20  new

Покана за работна среща ...

ПОКАНА ТД на НАП СОФИЯ - ОФИС СОФИЯ ОБЛАСТ и ОБЩИНА ПИРДОП организират работна...

2019-02-19  

На вниманието на земеделските стопани!...

СЪОБЩЕНИЕ Дирекция „Инспекция по труда Софийска област" със седалище гр. София провежда информационна кампания във връзка с...

2019-02-19  

Започва плащането на данък „Недвижими...

Започва плащането на данък „Недвижими имоти" и такса „Битови отпадъци" в Пирдоп Уведомяваме собствениците на недвижими имоти...

 
 
 

Стартира проектът „От врата на врата"

Пилотният проект на Община Пирдоп „От врата на врата" стартира от днес - 1 февруари 2018 г., по инициатива на кмета Ангел Геров. Целта е посредством разделното събиране на отпадъци да се намали тяхното количество и ефективното им използване като ресурси.

Първите стъпки в тази насока бяха предприети с лятната кампания през 2017 г. Кметът организира поредица срещи с гражданите по райони, за да обсъдят заедно проблемите, свързани със сметосъбирането. Във връзка с депонирането на отпадъци на новото регионално депо за ТБО и забраната за изхвърляне на зелени отпадъци в съдовете за смет, бяха определени места за тяхното изхвърляне.

С настъпването на активния отоплителен сезон Общината осигури метални пепелници за изхвърляне на пепелта от печките на твърдо гориво. Събраната сгурия, както и растителните отпадъци, се извозват отделно до градското строително сметище, което намали разходите за дейността.

Като продължение на тази инициатива стартира проектът „От врата на врата". На 31.01.2018 г., по покана на Община Пирдоп се проведе поредна среща с граждани, на която бяха разяснени подробности за пилотния проект. Г-н Геров обяви, че той започва от най-малкия (IV-ти) район в общината. Живущите там бяха посетени от служители буквално „от врата на врата", за да им се обясни подробно същността на инициативата. На домакинствата ще бъдат осигурявани периодично зелени и жълти чували, съответно за събиране на хартия, картон и пластмаса. Както подсказва наименованието на проекта, разделеният отпадък ще бъде събиран от всеки дом по определен график - всеки първи и трети петък от месеца. Това ще улесни максимално гражданите, които трябва единствено да отделят хартията и пластмасата в съответните по цвят чували и да ги оставят пред дома си, като съблюдават графика за извозване.

Пробният период ще продължи в рамките на няколко месеца, през които участниците в проекта да затвърдят навиците си в разделното събиране на хартия и пластмаса. На база на натрупания опит ще се направи анализ и проектът ще продължи на територията на цялата община.

По време на срещата стана ясно, че годишно на територията на общината се генерират близо 4 000 тона отпадък. Сметките показват, че при такса от 82 лв. / тон, общината трябва да заплати общо 328 000 лв. 55% от тези средства се дължат на РИОСВ (Регионална инспекция по околна среда и водите) за обезвреждане на отпадъци чрез депониране и 45% на оператора на регионалното депо - Община Златица. Тай като тази година такса „смет" за населението не беше увеличена, Община Пирдоп трябва да дофинансира разликата между събраните такси и реално дължимата сума. Според г-н Геров трябва да се положат общи усилия за намаляване количествата отпадък с поне 50%, което ще рефлектира чувствително върху посочената сума.

Гражданите бяха запознати и с друга законодателна възможност - таксата към РИОСВ може да отпадне, ако Общината докаже, че на нейната територия се извършва разделно събиране и рециклиране на отпадъци.

По време на дискусията присъстващите граждани имаха възможност да задават въпроси и да отправят предложения. Кампанията ще продължи с подобни срещи, разпространяване на печатни материали и други форми на популяризиране.

Община Пирдоп също събира разделно отпадъците. Ръководството и служителите в администрацията вярват, че проектът ще бъде реализиран успешно и всички ще бъдем активни участници в него.

2018-02-01